Stříkaná izolace | Uherské Hradiště, Uherský Brod, Zlín

 
 
 

Ideální tepelná i zvuková izolace

 
Jak název tohoto typu tepelné izolace napovídá, aplikace probíhá nástřikem. Stříkaná izolace se nanáší ve více vrstvách až do dosažení požadované tloušťky. Stříkaná izolace je v současnosti jedna z nejlepších tepelných a zvukových izolací. Neobsahuje žádné látky, které by poškozovaly ozónovou vrstvu, ani žádné skleníkové plyny. Tedy žádné fluorované uhlovodíky HFC (freony), žádné hydrochlorofluorouhlovodíky HCFC (měkké freony), žádné těkavé organické látky VOC.
 
 
 
Stříkaná izolace Uherské Hradiště
 
 
 
 
 

Proč zvolit tepelnou izolaci formou stříkané izolace

 
Kvalitně a správně provedená stříkaná izolace:
 
  • výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti
  • šetří čas při stavbě – její aplikace je rychlejší, než aplikace jiných forem tepelné izolace
  • šetří Vaše zdraví – aplikace stříkané izolace je zcela bezprašná

Stříkaná PUR pěna
dokonale přílne na povrch a vyplní tak všechny spáry a dutiny.
Díky stříkané tepelné izolaci vznikne zcela bezešvá izolační vrstva, která zabraňuje vzniku kondenzace vlhkosti a tepelných mostů.

Stříkaná izolace je odolnější proti hlodavcům. V případě použití tvrdé pěny dojde ke zpevnění dřevěných konstrukcí. Oproti minerálním vatám postačí podstatně menší tloušťka izolace.
 
 
 

Nejčastější použití stříkané izolace PUR pěnou

 
Stříkaná tepelná izolace se používá k zateplování a zvukové izolaci např. těchto objektů :
 
  • podkroví, mezikrokevních prostor a půd,
  • dřevostaveb a rekreačních objektů,
  • plechových garáží a hal,
  • obytných automobilů,
  • stropů ve sklepních prostorách bytových domů apod.

Námi používané produkty jsou vhodné pro takové izolační aplikace, kde se nevyžaduje vysoká pevnost v tlaku vnitřní nebo vnější stěny půdní vestavby, stavební průmysl, prostory pro chov hospodářských zvířat apod.
PUR pěna je na 100 % recyklovatelná a při její recyklaci nebo likvidaci není nutné zachycovat uvolňované plyny. Produkt po aplikaci nevypouští žádné látky do okolního prostředí.
 
 
 
 
Více informací naleznete na stránkách www.izolace-strikana.cz